Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Lartësuar ka thënë:

“Biri i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Dhe ai më ofendoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. Më mohoi kur tha: Allahu nuk do të më krijojë ashtu siç më krijoi herën e parë (d.m.th nuk do të më ringjallë pas vdekjes), ndërsa krijimi fillestar i tij nuk “është më i lehtë se ringjallja. Më ofendoi kur tha: Allahu ka djalë, kurse Unë jam Një Absoluti (të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim) i Përhershëm, nuk kam lindur (dikë), e as që jam i lindur (nga dikush) dhe askush Mua nuk më përngjan!”

(Buhariu nr. 4974 dhe Nesaiu)

Share

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…