banjo

Është e rëndësisë vitale të theksohet se “banjat arabe” ishin pararendëse të banjave të sotme mjekësore – si ato me ujë mineral e po ashtu edhe ato që i quajmë “sauna”, duke përfshirë edhe terapitë fizikale e osteopatike.

Disa orvaten të përshkruajnë arabët e atëhershëm si dembelë të cilët kalonin kohë së koti në banja (hammame), por në fakt që ato shërbenin si spitale ose banja e jo vend për të kaluar kohën së koti.

(Foto nga banjot e muslimanëve në Andaluzi (Spanjë) gjatë periudhës së artë të Halifateve.)

hamam

Check Also

Interesat

Interesat Në procesin e jetës, njeriu zgjeron çdo ditë kontaktin me botën që e rrethon, de…