Ibrahim Ibn Ed’hemi, Allahu e mëshiroftë, pasi që e sheh një njeri të pikëlluar e pyet:

“O njeri, po t’i bëj tri pyetje, e ti përgjigju”.
Ai ithotë: “Urdhëro”

A mund të qarkullojë diçka në këtë botë e që nuk dëshiron Allahu?

Tha: Jo.

A mund ta zvogëlojë rizkun diçka prej asaj çka e ka caktuar Allahu?

Tha:Jo.

A mund të zvogëlohet një sekond çasti nga momenti që Allahu e ka caktuar që të vdesësh, e të mos jetosh më shumë?

Tha: Jo.

Atëherë, për çka brengosesh, e je i pikëlluar?!

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…