Kolosi i dijes i shekullit te kaluar Abdu Rrahman bin Nasir es-Saadi ka thene:
“Nëqoftëse dëshiron ta dish besimin dhe fenë e një njeriu, shiko se a i ruan amanetet që i janë lënë atij, a i kryen detyrimet, marrëveshjet dhe premtimet ndaj Zotit dhe njerëzve. Nëse po, atëherë ai është fetar dhe besimtar i mirë. E nëso jo, atëhere feja dhe besimi i tij është i mangët, varësisht se sa ka mangësi në cështjet për të cilat bëhet fjalë.”
“Pema e Besimit” fq. 47

Check Also

Anti Virusi i Korona virusit – Sherimi me Kuran – Senzacionale sfidon koronan me Kuran !