Prindërit shpesh herë ankohën për fëmijet e tyre duke thënë se ua kemi plotësuar të gjitha dëshirat; ndërsa kur fillojnë t’i numërojnë, që të gjitha janë gjëra materiale!
Prindër të dashur, këto janë në rregull por përveç gjërave materiale dhe kritikave të shumta, vallë a i keni dhuruar ndonjëherë diçka tjetër fëmijes suaj si psh: dashuri!? ngrohtësi!? mbështetje emocionale!? Inkurajim!? Lojë të përbashkët!?
A i keni dëgjuar ndonjëherë ankesat dhe kërkesat e tyre, apo vetëm keni bërë që ata t’ua dëgjojnë të juajat vazhdimisht!
A keni menduar ndonjëherë se si po e mbillni dashurinë e fëmijëve tuaj ndaj jush!? Me para!? me ushqime!? me veshmbathje!? me lodra!?
Por këto gjëra i ke obligim ndaj fëmijës tënd ore prind i dashur!
Dashuria nuk blihet, por ajo mbjellet vetëm me dashuri, dhe mundësinë e keni që tani!

Yll Avdijaj

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…