Duaja
A e keni ditur se koha në mes të ezanit dhe ikametit është koha
më e mirë për dua? Shfrytëzoje atë në maksimum! Transmeton
Enes Ibn Malik: “Lutja në mes të ezanit dhe ikametit nuk
kthehet.” (Suneni i Ebu Dawudit, Libri #2, Hadithi #0521)

Share

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…