A e ke ditur ?

Kjo lutje është ilaç për nëntëdhjetë e nëntë sëmundje,më e lehta e të cilëve është brenga

LA HAVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH
S’ka lëvizje e as force përveç se më dëshirën e Allahut.

(Kjo lutje është ilaç për nëntëdhjetë e nëntë sëmundje,më e lehta e të cilëve është brenga.)

Thuaje cdo ditë me bindje dhe zemër me dhjetëra herë.

Check Also

SHENJAT E KIJAMETIT (Shenjat e vogla, shenjat që kanë ndodhur, shenja të cilat nuk kanë ndodhur akoma, shenjat e mëdha të kijametit)

SHENJAT E KIJAMETIT Shenjat e vogla Pjesa e parë: Shenjat që kanë ndodhur: 1. Dërgimi i Pe…