Muhammedi alejhisselam ka thënë:

Shërohuni o robërit e Allahut por,asesi mos u shëroni me atë qe e ka ndaluar Allahu.

Ajetul Kursija(surja el bekare-255)ka karakteristika mahnitëse në shërimin e të sëmurve nga bota e magjisë apo sëmundjeve shpirtërore në përgjithësi.

Kur shqetsohesh gjatë natës,ke frikë apo edhe dëshiron të mbrohesh nga shejtani thuaje këtë:

Kërkoj mbrojtje tek Allahu me fjalët e Tij të përsosura,nga zëmrimi dhe dënimi i Tij dhe të ligat qe vijnë nga robërit e Tij dhe nga prezantimi apo ngacmimi i shejtanëve.

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …