gruase se keqe

Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem sa herë që ngritej natën për t’u falur e thoshte duanë:

“O All-llah, Zot i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit, Krijues i qiejve dhe tokës, Ti gjykon në mesin e njerëzve kur ata bien në mosmarrëveshje, andaj më udhëzo në atë që është më e drejtë, sepse Ti je Ai që e udhëzonë në rrugë të drejtë atë që dëshiron”.

Share

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…