12096193_1675976302681867_1196767461954127358_n

Pejgamberi sal Allahu alejhi we selam ka thënë se një burrë i dha ujë një qeni të etur, ndaj dhe Zoti ia fali gjynahet. Profeti Muhamed është pyetur: “O i dërguari i Allahut a shpërblehemi ne për mirësinë ndaj kafshëve?” Ai u përgjigj: “Njeriu shpërblehet për çdo mirësi që i bën çdo krijese.”
Buhariu dhe Muslimi

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …