8 rregulla për një gjumë të rehatshëm

Dr. Abdulaziz Es-Sed’hani thotë:
“Disa prej normave të gjumit janë:
1- Lutjet e gjumit.
2- Fjetja në krahun e djathtë.
3- Të flejë me abdes’h.
4- Të drejtohet drejt kiblës.
5- Të mos flejë përmbys.
6- Të mos flejë mbi tarracë kur nuk ka pengesë.
7- Të mos flejë në barqet e luginave.
8- Të shuajë zjarrin para se të flejë.”

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …