Shumë zgjidhje mund të vijnë si rrjedhojë e një lutjeje, andaj mos kurse lutjet !

Mosha nuk garanton pjekuri !

Kërko respekt e jo vëmendje.. zgjat më tepër !

Çdo rrugë është e shkurt nëse diçka e mirë të pret në fund !

Po që se të gjitha krijesat dëshirojnë të bëjnë dëm me diç që nuk e ka shkruar Allahu për ty , nuk mund ta bëjnë atë !

Veprat e mira e lirojnë njeriun nga burgu i mëkateve dhe e nxjerrin në botën e gjërë të përkushtimit !

Kush punon sheh rezultat !!

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…