Thotë profeti Muhammed [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]:”Melekët janë krijuar nga drita, xhindët janë krijuar nga flakët e zjarrit, kurse Ademi është krijuar nga ajo që u është thënë (balta).” (Muslimi, 7420)


Profeti [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] në disa thënie të tij, ka përmendur cilësi dhe i ka përshkruar disa melekë. Ai tregon mbi Xhibrilin [alejhis-selam] dhe thotë:”E kam parë Xhibrilin [alejhis-selam] në formën e tij origjinale, kishte gjashtëqind krahë. Çdo krah mbulonte horizontin.” (Buhariu, 4856)

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…