10 POROSITË PËR RAPORTET ME NJERËZ
1. Fol me njerëzit
2. Buzëqeshu njerëzve
3. Thirri ata me emrat e tyre
4. Bëhu i dashur dhe bashkëpunëtor
5. Bëhu i sinqertë
6. Interesohu sinqerisht për njerëzit
7. Lëvdoji me fisnikëri
8. Ruaji ndjenjat e njerëzve
9. Çmoji mendimet e tyre
10. Tregohu i gatshëm për t’i ndihmuar

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…